přechod na bezobslužný provoz

Přechod na bezobslužný provoz

Bezobslužný provoz s sebou přináší mnoho výhod a nové možnosti provozování maloobchodních služeb. V tomto článku přehledně shrneme postupy přechodu od tradičního (asistovaného) prodeje na bezobslužný.

Bezobslužným provozem se rozumí prodej, při kterém zákazník v prostách prodejny nakupuje a hradí nákup zcela bez asistence pokladní, není však nutně podmínkou, že v provozech není další personál.

Bezobslužný provoz lze rozdělit do dvou hlavních kategorií úplný bezobslužný provoz a hybridní bezobslužný provoz u kterého je prodej ve vymezených hodinách zajišťován asistován obsluhou a doplňován bezobslužných provozem v hodinách kdy obsluha není k dispozici.

Hybridní bezobslužný provoz je vhodný zejména do oblastí, které mají obchodní potenciál i mimo otevírací dobu s asistencí obsluhy. Tento stav je často k vidění u venkovských prodejen, kde je personál zpravidla přítomný několik dní v týdnů a to na pár hodin denně a po zbytek týdne je obchod zavřený. S hybridním bezobslužným provozem Contio 24 lze rozšířit otevírací hodiny i mimo běžnou otevírací débu. Bezobslužný systém Contio 24 zajistí vstup do obchodník prostor zákazníkům s platnou identifikací, nakupovat a dokončit úhradou nákup na samoobslužném kiosku.

Nutnými technologickými prvky zabezpečujícím prodejnu je elektronický zámek reagující na přístup platební kartou, věrnostní kartou nebo načtením QR kódu z Contio aplikace. Takto se uživatel autorizuje do vstupu, následně je pořízen dohledatelný online kamerový záznam po dobu nakupování zákazníka. Třetí částí je samoobslužná bezhotovostní pokladna či kiosek na kterém zákazník načte zakoupené položky a uhradí celý nákup platební kartou.

Úplný bezobslužný provoz funguje bez dlouhodobé asistence personálu, který pouze zajišťuje zásobování a úklidové práce. V tomto režimu je nezbytné mít nepřetržitý vzdálený přístup do obchodu. Contio 24 dává kompletní vzdálený náhled a ovládání obchodu včetně kamerového online záznamu. Všechny aktivity zákazníků jsou zaznamenávány, jak při vstupu do obchodu tak i při manipulování se samoobslužnou pokladnou. Nedílnou součást je také pokročilé rozpoznávání osob z kamerového záznamu, které napomáhá předejít vstupu neidentifikovaných zákazníků. Systém Contio dále umožňuje vzdáleně ovládat elektronická zařízení, tedy vypínat či zapínat jednotlivé elektrospotřebiče.