finanční kalkulace bezobslužné prodejny

Finanční kalkulace obnovy zaniklé venkovské prodejny

Maloobchodní aktivita v obcích pod 2 000 obyvatel dlouhodobě čelí úpadkovému trendu a je mnohdy označována nelichotivě jako trvalý adept na dotace. Provozy jsou tak nuceny omezit otevírací domu a mnohdy i zrušit celý provoz a to zejména v obcích pod 500 obyvatel. Uzavřením prodejny tak obyvatelé ztrácejí rychlý přístup k základním potravinám a hygienickým potřebám, to vnímáme jako alarmující.

V tomto článku vám představíme ekonomický model trvale udržitelných prodejen operující zcela v provozním zisku i na těch nejmenších obcích.

Pro následující modely předpokládejme, že obchody operují s průměrnou marží 15% a jsou otevřeny alespoň 5 dní v týdnu na 8 hodin denně.

Pro takovýto provoz by fixní náklady vypadali následovně

Hrubá mzda: 15 200 Kč tj. 20 338 Kč na straně zaměstnavatele (pozn. minimální hrubá mzda pro 2021)

energie, voda a další služby: 8 000 Kč

Pronájem: 3 000 Kč

Celkem fixní náklady: 31 338 Kč

Obec s 300 obyvateli (tradiční model)

Předpokládejme, že prodejna v obci s 300 obyvateli má průměrné denní tržby 3 840 Kč tj. měsíčně 115 200 Kč. Taková prodejna měsíčně utvoří zisk na prodeji zboží 17 280 Kč, to výrazně převyšuje fixní náklady.

Zde by roční ztráta z provozu dosahovala téměř 170 000 Kč.

Obec s 500 obyvateli (tradiční model)

Předpokládejme, že prodejna v obci s 500 obyvateli má průměrné denní tržby 6 400 Kč tj. měsíčně 192 000 Kč. Taková prodejna měsíčně utvoří zisk na prodeji zboží 28 800 Kč, to nedostačuje ani na pokrytí fixních nákladů.

Roční ztráta této provozovny bude přibližně 30 456 Kč. Za předpokladu, že takovéto prodejny mohou dostat jednou za 3 roky dotaci alespoň 100 000,- zdá se že provoz si na sebe alespoň může vydělat.

Zde je zřejmé, že nejkládnější složkou se při zvyšování minimální mzdy stala mzda na zaměstnance. Při použití technologie Contio 24 lze dosáhnout zcela bezobslužného provozu pro obě modelové obce v následujících číslech.

Obec s 300 obyvateli (Contio 24)

V bezobslužném modelu lze počítat s fixními náklady bez mzdové složky tj. 11 000 Kč a při zachování výše uvedeného zisku na zboží 17 280 Kč prdejna funguje se ziskem 6 280 Kč měsíčně.

Obec s 500 obyvateli (Contio 24)

V bezobslužném modelu lze počítat s fixními náklady bez mzdové složky tj. 11 000 Kč a při zachování výše uvedeného zisku na zboží 28 800 Kč prdejna funguje se ziskem 17 800 Kč měsíčně.

Návratnost investice při obnovení prodejny s bezobslužnou technologickou sadou CONTIO KIOSK pro obec s 300 obyvateli je 10-12 měsíců, pro obec s 500 obyvateli pak 3 měsíce.