Finančné výpočty na obnovu zaniknutého vidieckeho obchodu

Maloobchodná činnosť v obciach do 2000 rokov má dlhodobo klesajúcu tendenciu a často sa nelichotivo označuje ako stály kandidát na dotácie. To núti podnikateľov skracovať otváracie hodiny a často aj rušiť celé prevádzky, najmä v obciach do 500 obyvateľov. Zatvorením predajne obyvatelia strácajú rýchly prístup k základným potravinám a hygienickým potrebám, čo vnímame ako alarmujúce.

V tomto článku predstavíme ekonomický model pre udržateľné predajne fungujúce výhradne s prevádzkovým ziskom aj v tých najmenších komunitách.

Pri nasledujúcich modeloch predpokladajme, že obchody fungujú s priemernou maržou 15 % a sú otvorené aspoň 5 dní v týždni 8 hodín denne.

Pre takúto operáciu by fixné náklady boli nasledovné

Hrubá mzda: 15 200 CZK t.j. 20 338 CZK na strane zamestnávateľa (pozn. minimálna hrubá mzda na rok 2021)

energie, voda a ostatné služby: 8 000 Kč

Nájomné: 3000 Sk

Celkové fixné náklady: 31 338 Kč

Obec s 300 obyvateľmi (tradičný model)

Predpokladajme, že obchod v obci s 300 obyvateľmi má priemerné denné tržby 3 840 Kč, t. j. 115 200 Kč mesačne. Takýto obchod dosahuje zisk na predaji tovaru 17 280 Kč mesačne, čo výrazne prevyšuje fixné náklady.

Tu by ročná strata z prevádzky predstavovala takmer 170 000 Kč.

Obec s 500 obyvateľmi ( tradičný model)

Predpokladajme, že obchod v obci s 500 obyvateľmi má priemerné denné tržby 6 400 Kč, teda 192 000 Kč mesačne. Takýto obchod má na predaji tovaru zisk 28 800 Kč mesačne, čo nestačí ani na pokrytie fixných nákladov.

Ročná strata tejto prevádzky bude približne 30 456 Kč. Za predpokladu, že takéto obchody môžu dostať dotáciu aspoň 100 000,- raz za 3 roky, zdá sa, že prevádzka si na seba aspoň zarobí.

Tu je zrejmé, že mzda na zamestnanca sa stala najtvarovateľnejšou zložkou zvyšovania minimálnej mzdy. Pomocou technológie Contio 24 je možné dosiahnuť úplne bezobslužnú prevádzku pre obe modelové obce na nasledujúcich obrázkoch.

Obec s 300 obyvateľmi (Contio 24)

V bezobslužnom modeli možno predpokladať fixné náklady bez mzdovej zložky, t.j. 11 000 Kč a pri zachovaní vyššie uvedeného zisku na tovare 17 280 Kč, funguje prdshop so zisk 6 280 Kč mesačne.

Obec s 500 obyvateľmi (Contio 24)

V bezobslužnom modeli možno predpokladať fixné náklady bez mzdovej zložky, t.j. 11 000 Kč a pri zachovaní uvedeného zisku na tovare 28 800 Kč funguje prdshop so zisk 17 800 Kč mesačne.

Návratnosť investície na obnovu predajne s bezobslužnou technikou CONTIO KIOSK nastavenou pre obec s 300 obyvateľmi je 10-12 mesiacov, pre obec s 500 obyvateľmi 3 mesiace.