Predaj bez obsluhy
bezpečne až 24 hodín denne

1

Samoobsluhy pre obce

Inštaláciou samoobslužného systému možno efektívne optimalizovať prevádzkové náklady aj v predajni, ktorá sa nachádza v obci so 100 a viac obyvateľmi. Bezobslužný predajný režim Contio pomôže dosiahnuť dlhodobú udržateľnosť a automatizáciu. Obnovte aj svoj vidiecky obchod.

2

Úspora nákladov a udržateľnosť

Spustenie bezobslužného obchodu vedie k výraznému zníženiu nákladov, najmä mzdových nákladov. Obchodu to umožní dlhodobo prosperovať a udržiavať svoju prevádzku v prospech prevádzkovateľa a jeho zákazníkov.

3

Buď samoobslužné 24/7 alebo hybridné – po bežných otváracích hodinách

Nastavte režim obchodu, ktorý vám vyhovuje. Cez deň môže predajňa fungovať normálne s obsluhou, potom sa dá prepnúť do bezobslužného režimu. Systém tiež umožňuje prevádzke obchodu až 24 hodín denne bez potreby akéhokoľvek personálu.

4

Vstup a platba vernostnou kartou alebo mobilným telefónom

Zákazníci sa do predajne dostanú rýchlo a jednoducho pomocou mobilného telefónu alebo vernostnej karty. V samoobslužnom kiosku sa za vybraný tovar platí aj vernostnou kartou, mobilným telefónom alebo kreditnou kartou.

5

Bezpečnosť a vzdialená správa

Pre maximálnu bezpečnosť predajne je možné vybudovať dvojitý vchod a vzdialené monitorovanie cez kamerový systém. Váš obchod tak bude úplne bezpečný.

Mysleli sme na všetko, a preto je možné využiť vzdialenú správu sortimentu, ktorá vám uľahčí prácu. Taktiež na napojenie nášho systému na existujúci EZS.

6

Návratnosť investície a možnosti financovania

Investícia vynaložená na zriadenie samoobslužného systému na mieste predaja sa vráti do piatich mesiacov od jeho inštalácie. Významnou výhodou automatizácie predajne je aj možnosť využitia projektového financovania z rozpočtu samosprávy, kraja a kraja, miestnych akčných skupín či programu Obchůdek 2021+. V tomto momente vám už nič nebráni zriadiť si zmodernizovanú predajňu aj v malej dedinke.

7

Scan&Go - platba cez mobilnú aplikáciu

Pre úsporu nákladov je možné využiť mobilnú aplikáciu Contio, cez ktorú potom zákazník jednoducho zaplatí svoj nákup. V tomto režime nie je potrebný platobný kiosk.