Taloudelliset laskelmat lakkautetun maaseutukaupan kunnostamista varten.

Vähittäiskauppa alle 2 000 asukkaan yhteisöissä on jo pitkään ollut laskusuunnassa, ja sitä on usein kuvailtu epäsuomalaisella tavalla monivuotiseksi tukiehdokkaaksi. Tämä pakottaa yritykset lyhentämään aukioloaikojaan ja usein jopa lopettamaan koko toimintansa, erityisesti alle 500 asukkaan kunnissa. Kaupan sulkeminen tarkoittaa, että asukkaat menettävät perusruoka- ja hygieniatarvikkeiden nopean saatavuuden, mikä on mielestämme hälyttävää.

Tässä artikkelissa esittelemme talousmallin, jonka avulla voidaan luoda kestäviä kauppoja, jotka toimivat täysin liikevoittoa tuottavina myös pienimmissä yhteisöissä.

Seuraavissa malleissa oletetaan, että myymälät toimivat keskimäärin 15 prosentin katteella ja ovat avoinna vähintään viitenä päivänä viikossa 8 tuntia päivässä.

Tällaisen toiminnan kiinteät kustannukset ovat seuraavat

Bruttopalkka: 15 200 CZK, ts. 20 338 CZK työnantajan puolelta (huom. bruttomääräinen vähimmäispalkka vuonna 2021).

energia, vesi ja muut palvelut: 8 000 CZK

Vuokra: 3 000 CZK

Kiinteät kustannukset yhteensä: 31 338 CZK

300 asukkaan kunta (perinteinen malli)

Oletetaan, että 300 asukkaan kylässä sijaitsevan myymälän keskimääräinen päivittäinen myynti on 3 840 Tšekin korunaa, eli. 115 200 CZK kuukaudessa. Tällaisen myymälän myyntivoitto on 17 280 Tšekin korunaa kuukaudessa, mikä ylittää huomattavasti kiinteät kustannukset.

Tällöin toiminnan vuotuinen tappio olisi lähes 170 000 Tšekin korunaa.

500 asukkaan kunta (perinteinen malli)

Oletetaan, että 500 asukkaan kylässä sijaitsevan myymälän keskimääräinen päivämyynti on 6 400 Tšekin korunaa, eli. 192 000 CZK kuukaudessa. Tällaisen myymälän voitto tavaroiden myynnistä on 28 800 Tšekin korunaa kuukaudessa, mikä ei riitä edes kiinteiden kustannusten kattamiseen.

Tämän laitoksen vuotuinen tappio on noin 30 456 Tšekin korunaa. Jos oletetaan, että tällaiset kaupat voivat saada tukea vähintään 100 000,- kerran kolmessa vuodessa, näyttää siltä, että toiminta voi ainakin ansaita elantonsa.

Tässä yhteydessä on selvää, että työntekijäkohtaisesta palkasta on tullut vähimmäispalkan korotuksen muokattavin osa. Contio 24 -tekniikan avulla voidaan saavuttaa täysin valvomaton toiminta molemmissa seuraavissa kuvissa esitetyissä mallikunnissa.

300 asukkaan kunta (Contio 24)

Valvomattomassa mallissa voidaan olettaa, että kiinteät kustannukset ilman palkkakomponenttia, ts. 11 000 Tšekin korunaa ja pitäen yllä edellä mainittua 17 280 Tšekin korunan myyntivoittoa, pierumyymälä toimii 6 280 Tšekin korunan voitolla kuukaudessa.

500 asukkaan kunta (Contio 24)

Valvomattomassa mallissa voidaan olettaa, että kiinteät kustannukset ilman palkkakomponenttia, ts. 11 000 Tšekin korunaa, ja kun edellä mainittu 28 800 Tšekin korunan tavaravoitto säilyy, pierukauppa tuottaa 17 800 Tšekin korunan voiton kuukaudessa.

Sijoitetun pääoman tuotto myymälän uusimisesta valvomattomalla CONTIO KIOSK -teknologiasarjalla 300 asukkaan kylässä on 10-12 kuukautta ja 500 asukkaan kylässä 3 kuukautta.