Vyzkoušejte připojení na dohledové centrum CONTIO Security.

Centrum monitoruje již desítky bezobslužných prodejen v České a Slovenské republice. Vzdáleně dohlíží na kamerové systémy, ovládá přístupové systémy, kontroluje oprávněnost vstupů či výstupů z / do objektu.

Účinná ochrana a pomoc.

Dohledové pracoviště s našimi zkušenými a speciálně vyškolenými operátory nepřetržitě střeží vaši prodejnu. Operátoři okamžitě reagují na všechny typy poplachových signálů a přijímají opatření dle předem dohodnutých instrukcí v zásahovém plánu. V případě potřeby k objektu neprodleně vysílají zásahovou jednotku k prověření situace na místě.

Jaké služby mohu zajišťujeme?

– Monitoring PZTS (Monitoring PCO)
– Online video dohled kamerového systému
(RVS = Remote Video Solutions)
– Vzdálenou správu prodejny
(Remote Security = vzdálené ovládání PZTS,
ACS, dohled nad kamerovým systémem)
– Tísňové tlačítko pro přivolání pomoci
– Asistent nakupování = vzdálená pomoc
vstupu do prodejny a úhrady na samoob
služné pokladně
– Dispatch outsourcing

Jaké benefity vám dohledové centrum přinese?

– Spolehlivou ochranu, nepřetržitý dohled nad vaším objektem a klid v duši 24 / 7 / 365
– Prevenci kriminality a snížení potenciálních rizik
– Celorepublikové pokrytí
– Spolupráce s Policií ČR a složkami IZS v případě mimořádných událostí
– Reporting na míru vašich potřeb
– Službu zajištěnou profesionálně vyškolenými operátory
– přehled poplachů; možnost odvolat po plach (zabránit výjezdu mobilní jednotky)
– možnost spravovat více objektů najednou; možnost napojit i bezpečnostní řešení od jiných dodavatel