Contio web main night Zeptejte se jak začít Bezobslužný prodej
bezpečně až 24 hodin denně
Připravte prodejnu na samoobslužné nakupování
nebo obnovte venkovský obchod.

Nepřetržitý samoobslužný provoz i pro obecní prodejny

Bezpečnostní a samoobslužné platební vybavení pro obchody zajistí nepřetržitý 24-hodinový provoz zvýši výnosnost vašeho obchodu.

Vybavení je vhodné do obchodů pro zajištění provozu zcela bez asistence personálu a pokladní. Contio zajistí zabezpečený vstup identifikovaným zákazníkům a jejich odbavení a platbu na samoobslužném platebním kiosku.

Zabezpečený vstup

Prodejna je vybavena volitelnou bezpečnostní logikou pro vstup identifikovaných zákazníků.

Nejbezpečnější principem je kombinovaný vstup dveře a bezpečnostní turniket se vstupem přes mobilní aplikaci ve které zákazník registruje svou identitiu. Tento princip zabraňuje současně průchodu jiné nebo neidentifikované osobě.

Dalšími variantami je vstup přes šoupací nebo obyčejné dveře s ověřením a identifikací mobilní aplikaci Contio.

Identifikace zákazníka Contio aplikací nebo kartou

Zákazník před prvním vstupem do prostor prodejny registruje svou identitu v mobilní aplikace, alternativně provozovatel vystaví vstupní a platební kartou zákaznickou kartou s opakovaným nabíjením kreditu pro nákup.

 

Provozovatel určuje nutné identifikační údaje pro registraci, lze tak před prvním vstupem ověřit platné telefonní číslo, občanský průkez nebo foto osoby, zcela v souladu s GDPR a anonymizací ověřovaných ůdajů.

Contio Platební kiosek Platební kiosek • Platební terminál

• Tisk účtenky

• Účtenka v mobilní aplikaci

• Snadné ovládání

• Platba věrnostní kartou Contio

googplay

appstore

Mobilní aplikace obsahuje přístupový klíč do prostor obchodů, zobrazený pouze zákazníkům s registrovanou identitou. Aplikace je dostupná pro Android i Apple iOS zařízení.

 

Aplikace dále udržuje historii nákupů s detailním náhledem na účtenky, které zůstávají vždy po ruce. Zároveň obsahuje kontakt na provozovatele obchodu a mapu bezobslužných obchodů.

Poznejte své zákazníky

Webová aplikace agreguje informace o nákupech rozdělených na jednotlivé kategorie a položky. Zároveň disponuje funkcí přehledu demografických údajů, které vám poskytnout detailnější pohled do struktury vašich zákazníků a umožní přesněji tvořit sortiment produktů, případně vytvářet cílené, personální nabídky.