Zaufały nam silne marki

Tradycyjny operator największej sieci detalicznej w Czechach.

Czeska grupa medialna i komunikacyjna z zespołem ponad 100 ekspertów.

Sklep Féér Bítovany

Ciągła praca samoobsługowa również dla sklepów miejskich

Bezpieczeństwo i samoobsługowy sprzęt płatniczy zapewniający nieprzerwaną 24-godzinną pracę i zwiększający rentowność sklepu.

Contio zapewnia działanie sklepu całkowicie bez pomocy personelu lub kasjerów. System umożliwia bezpieczne wejście zidentyfikowanych klientów oraz ich rejestrację i płatność w samoobsługowym kiosku płatniczym.

Bezpieczne wejście

Sklep jest wyposażony w zweryfikowaną logikę bezpieczeństwa umożliwiającą wejście tylko odpowiednio zidentyfikowanym klientom.

Najbezpieczniejszą opcją jest utworzenie strefy składającej się z dwóch elementów wejściowych. Stosuje się na przykład połączenie drzwi i kołowrotu bezpieczeństwa z wejściem za pośrednictwem aplikacji mobilnej, w której klient rejestruje swoją tożsamość. Zasada ta zapobiega jednoczesnemu przejściu innej lub niezidentyfikowanej osoby.

Inne opcje obejmują wejście pojedynczymi drzwiami przesuwnymi lub zwykłymi drzwiami, szczególnie odpowiednimi dla sklepów osiedlowych.

Do 1 000 EUR

Oszczędności operacyjne

Około 12 godzin

Dłuższe godziny otwarcia

Identyfikacja klienta za pomocą aplikacji lub karty Contio

Klient rejestruje swoją tożsamość w aplikacji mobilnej przed pierwszym wejściem na teren sklepu, alternatywnie operator wydaje klientowi kartę wstępu i płatności z doładowaniem na zakupy.

Operator określa niezbędne dane identyfikacyjne do rejestracji, dzięki czemu przed pierwszym wejściem można zweryfikować ważny numer telefonu, dowód osobisty lub zdjęcie osoby, w pełni zgodnie z RODO i anonimizacją weryfikowanych danych.

googplay

appstore

Aplikacja mobilna zawiera klucz dostępu do sklepu, który jest wyświetlany wyłącznie klientom o zarejestrowanej tożsamości. Aplikacja jest dostępna zarówno na urządzenia z systemem Android, jak i Apple iOS.

Aplikacja przechowuje również historię zakupów ze szczegółowym widokiem paragonów, które są zawsze dostępne pod ręką. Zawiera ona również dane kontaktowe operatora sklepu i mapę sklepów bezobsługowych.

Poznaj swoich klientów

Aplikacja internetowa agreguje informacje o zakupach według kategorii i pozycji. Posiada również funkcję przeglądu danych demograficznych, która zapewnić bardziej szczegółowy wgląd w strukturę klientów i umożliwia tworzenie dokładniejszego asortymentu produktów lub tworzenie ukierunkowanych, spersonalizowanych ofert.

Napisali o nas

seznam zprávy bezobslužná prodejna

W Czechach zostanie otwarty sklep przyszłości. Klient obsłuży się samodzielnie nawet w nocy.

Kraj dla przyszłości

Projekt ten był współfinansowany przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu w programie Republika Czeska: Kraj Przyszłości. Oznaczenie FX01030041.
ArrowSys s.r.o.