Vyhlášena Výzva II.

Druhá výzva v programu
Obchůdek 2021+
Ministerstva průmyslu obchodu
byla vyhlášena.

1. července 2022

Příjem žádostí krajů

Kraje se mohou přihlásit do programu Obchůdek 2021+

1. září 2022

Financování kraji

Ukončení přihlášek krajů. Kraje připravují podmínky pro financování.

15. října 2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje venkovské prodejny s potravinami v obcích do 1000 obyvatel.

Popřípadě v obcích do 3000 tis. obyvatel, pokud je prodejna umístěna v místní části do 1000 obyvatel.

V obci dále může být pouze jedna prodejna.

Majitelé a provozovatelé obchodů dostanou dotaci od svého krajského úřadu.

Krajský úřad si musí o finanční prostředky zažádat na Ministerstvu průmyslu a obchodu nejpozději do 15. října 2022.

Přečtěte si více

Na co lze dotace čerpat?

Náklady na nájem

Více

Náklady na zaměstnance

Více

Technicko-ekonomické vybavení

Vice

Co byste měli vědět o financování bezobslužného vybavení s programem Obchůdek 2021+ v nové Výzvě II.?

  • Cílem je snížení provozních nákladů maloobchodní prodejny prostřednictvím dotace
  • Program určen pro malé prodejny na venkově
  • Podpora až 80 000 Kč na pořízení bezobslužného vybavení
  • Podání žádostí od 1. září 2022 do 15. října 2022
  • Určeno pro obce do 3000 obyvatel
  • Na jednu prodejnu možno použít max. 130 000 Kč na provozní náklady
  • Maximální dotace pro kraj činí 4 mil. Kč
Přečtěte si více

Řeklo se, nebo napsalo...

Pavla Peřinová, starostka Bítovany

Nemohli jsme nikoho sehnat do pronájmu, až jedna naše zastupitelka přišla s nápadem zřídit v uvolněných prostorech hybridní prodejnu. Jela se podívat do Strakonic, moc se jí to líbilo, a tak se nadšeně pustila do série jednání a příprav. K masérské živnosti si tak nově přidá i prodejnu, která jí nezabere tolik času jako při běžné otevírací době obchodu. Bude tam jen dopoledne," popsala bítovanská starostka Pavla Peřinová.

Lukáš Němčík, marketingový ředitel COOP

Myslíme si, že právě v menších a středních městech má koncept automatických prodejen největší potenciál kvůli měnící se struktuře zákazníků, z nichž stále větší část vyžaduje maximálně flexibilní služby. V těchto lokalitách jsou navíc například v podvečerních hodinách či o víkendech často otevřeny jen velké obchody na okrajích, které jsou dostupné mnohdy jen autem," popisuje Němčík.

Bezobslužný prodej bezpečně až 24 hodin denně.

Efektivnější a ziskovější provoz obecních prodejen.

Samoobslužné obchody pro
obce

Zabudováním samoobslužného systému se dají účinně optimalizovat provozní náklady i v obchodu umístěním v obci od 100 a více obyvatel. Contio pomůže bezobslužným režimem prodeje k dlouhodobé udržitelnost a automatizaci. Obnovte i vy svůj venkovský obchod.

Více o tom jak funguje

Všechna práva vyhrazena – ArrowSys s.r.o.

Bezobslužný systém