Contio podniková bezobslužná prodejna

Bezobslužná podniková prodejna

Podnikové prodejny jsou příležitostí pro podniky dostat své výrobky přímo ke koncovým zákazníkům a to s sebou přináší mnoho výhod například určování cenových hladin.

Pro tradiční podnikové prodejny je potřeba zajistit kromě vybavení provozovny i vhodný personál jehož nedostatek a výše mzdových nákladů často bývají důvodem proč prodejnu neotevřít.

Systém Contio 24 dává podnikům příležitost otevřít zcela bezobslužnou prodejnu s úsporou běžných mzdových nákladů v ročním objemu zhruba 350 000 Kč. Zároveň lze dobu prode prodloužit až na 24 hodin denně. To znamená samozřejmě vyšší obrat a tím pádem i navýšení zisku. To vše za minimálních provozních nákladu nezbytných k naskladnění a udržby prodejny.

Contio zabezpečuje prostory obchodů systémem identifikace, tak aby se do prostor prodejny dostal jen zákazník se schválenou registrací, platební kartou či Contio kartou, kterou může provozovatel prodejny zákazníkovi vystavit.

Nadstavbový modul Centrála k prodejně agreguje veškerá prodejní data s automatickým propojením na skladové a účetní systémy. Účtování tržeb, zásob a vstupních faktur je možno provádět roboticky. Pokročilý analytický nástroj také dává přesný náhled na obrat prodejních skupin, položek a demografie zákazníků. Elektronická zařízení je možné vzdáleně vypnout a zapnou z této webové aplikace dostupné i pro mobilní telefon.