Bezobslužná firemná predajňa

Firemné predajne sú pre podniky príležitosťou dostať svoje produkty priamo ku koncovým zákazníkom, čo so sebou prináša množstvo výhod, napríklad cenotvorbu.

Pre klasické podnikové predajne je okrem vybavenia prevádzky potrebné zabezpečiť vhodný personál, ktorého nedostatok a výška mzdových nákladov sú často dôvodom, prečo sa predajňa neotvára.

Systém Contio 24 dáva firmám možnosť otvoriť si kompletne bezobslužnú predajňu s úsporou súčasných mzdových nákladov cca 350 000 Kč ročne. Zároveň sa môže doba výroby predĺžiť až na 24 hodín denne. To znamená samozrejme vyšší obrat a tým aj rast zisku. To všetko pri minimálnych prevádzkových nákladoch potrebných na skladovanie a údržbu predajne.

Contio zabezpečuje priestory predajne identifikačným systémom tak, aby do priestorov predajne mohli vstúpiť len zákazníci so schválenou registráciou, platobnou kartou alebo kartou Contio, ktorú môže prevádzkovateľ predajne vydať zákazníkovi.

Rozširujúci modul Central do obchodu agreguje všetky údaje o predaji s automatickým napojením na skladové a účtovné systémy. Účtovanie tržieb, zásob a vstupných faktúr je možné robiť roboticky. Pokročilý analytický nástroj tiež poskytuje presný prehľad o obrate predajných skupín, položiek a demografických údajov zákazníkov. Elektronické zariadenia je možné na diaľku vypnúť a zapnúť z tejto webovej aplikácie, ktorá je dostupná aj pre mobilné telefóny.