Škálovateľné batériové úložisko

V prípade mobilných budov je výkon až 4 kWp na 30 m2
oblasti. Batériové úložisko je škálovateľné podľa spotreby. S
základná súprava na stavbu kontajnera postačuje na 8 kWh
Skladovanie BYD. Systém môže byť navrhnutý ako jednofázový alebo trojfázový

Výpočet modelu

Obchod s plochou strechy 30 m2 je pokrytý ôsmimi solárnymi panelmi
o 545 Wp = celkový inštalovaný výkon 4,36 kWp, letný denný
priemerná výroba cca 16 kWh, zimná výroba cca 3 kWh. 8 kWh batériové úložisko.