Skalabilna pohrana baterije

Za pokretne zgrade izlaz je do 4 kWp na 30 m2
područja. Pohrana baterije može se skalirati ovisno o potrošnji. Sa
osnovni set za izgradnju kontejnera možete učiniti s 8 kWh
Pohrana marke BYD. Sustav se može dizajnirati kao jednofazni ili trofazni

Izračun modela

Trgovina s krovom površine 30m2 natkrivena je s osam solarnih panela
o 545 Wp = Ukupni instalirani ulaz 4,36 kWp, ljetni dnevno
prosječna proizvodnja cca 16 kWh, zima cca 3 kWh. Pohrana baterije snage 8 kWh.