Jaki brendovi koji nam veruju

Dugogodišnji operater jednog od najvećih maloprodajnih lanaca u Češkoj.

Medijska i komunikaciona grupacija u Češkoj sa više od 100 eksperata.

Fééér shop Bítovany. Potpuno automatska prodavnica na selu!

Samoposlužni sistem koji omogućava neprekidan rad prodavnice tokom celog dana. Selo ili grad - sve jedno je!

Pouzdana oprema za samonaplatu omogućava 24-časovni rad prodavnice povećavajući profitabilnost biznisa,

Prodavnice sa ovim sistemom rade potpuno autonomno, bez potrebe za osobljem i kasirima. Contio aplikacija dozvoljava ulaz samo identifikovanim korisnicima, i naplatu odabranih proizvoda na samouslužnoj kasi (kiosku).

Siguran ulaz

Prodavnica je opremljena sigurnosnim sistemom čiji algoritam omogućava ulaz samo verifikovnim posetiocima.

Rešenje ulaza sa rotirajućim vratima koja se otključavaju Contio mobilnom aplikacijom nakon verifikacije posetioca može sprečiti istovremeni prolaz identifikovanih i neidentifikovanih posetilaca.

Opcije su i kontrolisani ulazak kroz klizna ili obična vrata uz autentifikaciju i autorizaciju putem Contio mobilne aplikacije.

do 1 000 EUR

Operativna ušteda

Do 12 sati

Duže radno vreme

Identifikacija kupca putem Contio aplikacije ili ID kartice

Korisnik se registruje unosom svojih identifikacionih podataka putem mobilne aplikacije pre prve posete prodavnici sa ovim sistemom.  Alternativno, za verifikaciju na ulazu se mogu koristiti kartice za pristup ili kartice sa pripejd kreditom izdate od strane trgovca. Proces registracije za verifikacionu karticu mora garantovati diskreciju i zaštitu podataka o ličnosti.

Od trgovca zavisi koje će identifikacione podatke tražiti prilikom procesa registracije. Tačnost podataka se može proveriti uz validan telefonski broj ili ličnu kartu.

Googplay

Appstore

Mobilna aplikacija sadrži ključ za pristup prodavnici koji se prikazuje samo korisnicima sa potvrđenim identitetom. Aplikacija je dostupna za Android i Apple iOS uređaje.

Aplikacija takođe čuva istoriju kupovina sa detaljnim pregledom računa koji su uvek dostupni. U njoj se mogu pronaći kontakt podaci operatera maloprodajnih objekata kao i mapa sa lokacijama svih prodavnica.

Upoznajte bolje svoje kupce

WEB aplikacija prikuplja kategorisane i detaljno razvrstane informacije o kupovinama radi unapređenja prodajnih i marketinških operacija. Takođe čuva i demografske podatke o kupcima koji donosiocima odluka pružaju detaljne uvide u navike svojih kupaca, omogućavajući prilagođavanje asortimana proizvoda prema potražnji ili kreiranje ciljane ili personalizovane ponude.

Pisali su o nama

seznam zprávy bezobslužná prodejna

Trgovina budućnosti u Češkoj. Kupci sami kupiju i tokom noći.

Земља за будућност

Ovaj projekt je sufinansiralo Ministarstvo industrije i trgovine unutar programa “Češka: zemlja budućnosti”. Oznaka FX01030041.
ArrowSys s.r.o.