Скалабилно складиштење батерије

За мобилне зграде, снага је до 4 кВп на 30м2
области. Складиштење батерије је скалабилно према потрошњи. Се
основни комплет за конструкцију контејнера је довољан са 8 кВх
од складишта бренда БИД. Систем може бити пројектован као једнофазни или трофазни

Прорачун модела

Локал са кровном површином од 30м2 покривен је са осам соларних панела
о 545 Вп = Укупна инсталирана снага 4,36 кВп, летњи дан
просечна производња око 16 кВх, зима око 3 кВх. Складиштење батерије од 8 кВх.