Bezobslužný prodej
bezpečně až 24 hodin denně

1

Samoobslužné obchody pro obce

Zabudováním samoobslužného systému se dají účinně optimalizovat provozní náklady i v obchodě umístěném v obci od 100 a více obyvatel. Contio pomůže bezobslužným režimem prodeje k dlouhodobé udržitelnosti a automatizaci. Obnovte i vy svůj venkovský obchod.

2

Úspora nákladů a udržitelnost

Zprovoznění bezobslužné prodejny vede k výraznému snížení nákladů, zejména mzdových. Díky tomu bude mít prodejna možnost dlouhodobě prosperovat a udržet své fungování ku prospěchu provozovatele i svým zákazníkům.

3

Buď samoobslužný provoz 24/7, nebo hybridně - po běžné otevírací době

Nastavte si režim prodejny, který vám vyhovuje. Přes den může prodejna fungovat zcela běžně s obsluhou, poté ji lze přepnout do bezobslužného režimu. Systém také umožňuje provozovat prodejnu až na 24 hodin denně bez nutnosti přítomnosti jakéhokoliv personálu.

4

Vstup a platba věrnostní kartou nebo mobilním telefonem

Do prodejny se zákazník dostane snadno a rychle pomocí mobilního telefonu nebo použitím věrnostní karty. U samoobslužného kiosku pak probíhá platba za vybrané zboží také věrnostní kartou, mobilním telefonem nebo kartou platební.

5

Zabezpečení a vzdálená správa

Pro maximální zabezpečení obchodu je možné zabudování dvojitého vstupu a vzdáleného dohledu přes kamerový systém. Tím bude váš obchod v naprostém bezpečí.

Mysleli jsme na všechno, a proto lze k usnadnění práce využívat i vzdálené spravování položek sortimentu. Dále také propojit náš systém na stávající EZS.

6

Návratnost investice a možnosti financování

Investice, která je vynaložena na zřízení samoobslužného systému prodejny je návratná do pěti měsíců od jeho zabudování. Značnou výhodou automatizace prodejny je také možnost využití financování projektu z obecního, regionálního a krajského rozpočtu, místní akční skupinou nebo programem Obchůdek 2021+. V tento moment vám tak již nic nebrání v zřízení si modernizované prodejny i v malé obci.

7

Scan&Go - platba mobilní aplikací

Pro úsporu nákladů je možné využít mobilní aplikaci Contio, přes tu může také zákazník pak jednoduše uhradit svůj nákup. V tomto režimu tak není potřeba platební kiosek.